KENNISMAKINGSLES

Leuke quote

Alvorens van start te kunnen gaan met de groepslessen moet er eerst een kennismakingsles gepland worden. Op deze manier kan het niveau van de zwemmer bepaalt worden en de juiste zwemgroep toegewezen worden.